گزارش کارآموزی آبزی پروری

جدید

افزودن به علاقمندی ها

تعریف کارآموزی: منظور از کارآموزی دوره ایست که طی آن دانشجویان رشته های فنی ومهندسی که شرایط ورود به این دوره را دارند که واحدهای درسی مشخصی را در مراکز فنی و صنعتی کشور می گذرانند تا بمنظور استفاده از آموخته های علمی و فنی، بالا بردن توان علمی و اجرائی خود در رشته مربوطه و امکان ناثیر متقابل تئوری وعملی ویا علم و تکنیک با نحوه رفع نیازهای اساسی و ضروری جامع آشنا گردند.

در حین انجام کارآموزی و کارورزی دانشجویان،مربیان آنها از مراکز فنی جهت نظارت و ارزیابی آنان به محل های کارآموزی و کارورزی مراجعه می کننند که تکمیل فرم های کارآموزی توسط سرپرست کارآموزی و تأیید آن بوسیله مربی خاتمه کارآموزی بوده و اداره کل کارگزینی در خصوص پایان دوره با آموزشکده های فنی مکاتبه ای ندارد.
 
پیشنهادات و انتقادات:
با توجه به وسیع بودن محدوده ی کاری شرکت آبزی پرور و تمنوع زیاد کار ها و آزمایشاتی که در این شرکت انجام می شود گسترش شرکت از لحاظ مکانی می تواند باعث تسریع در کارها و انجام امور گردد.
همچنین استخدام چند تکنیسین آزمایشگاه یک گام در جهت سامان دادن آزمایشات و دقت در انجام آنها می باشد.
در مورد ضعف های شرکت آیزی پرور می توان به کمبود برخی از لوازم و همچنین قدیمی بودن وسایلی که کارایی لازم و مورد را ندارد اشاره کرد که باعث صرف وقت زیادی در انجام آزمایش می شدند.
از نقاط قوت این شرکت میتوان به همکاری تنگاتنگ مسئولین و تقسیم کار بین آنها اشاره کرد.

دید کلی:
خاک ها مخلوطی از مواد معدنی و آلی می باشند که از تجزیه  و تخریب سنگ ها در نتیجه هوازدگی بوجود می ایند که البته نوع و ترکیب خاک ها می توانند بخود جذب کنند. از نظر کشاورزی و همچنین در کارخانه های راه سازی و ساختمانی دارای اهمیت بسیاری است که البته در درجه اول بستگی به اندازه دانه های خاک دارد.

تاریخچه:
مکانیک خاک از سال 1925 میلادی به صورت مهم شناخته شد. ترزاقی) پدر علم مکانیک خاک ( با کتاب اصول مکانیک خاک بنیانگذار این علم است.
در ایران نیز تحت عنوان مکانیک خاک یه عنوان یک رشته مستقل در مقطع کارشناسی ارشد عمران و به عنوان یک درس اختیاری و اصلی در مقاطع مختلف کارشناسی زمین شناسی ارائه می شود.

در تعریف  خاک به چند مورد تعریف بر خوردیم که همه ی آنها یک مفهوم کلی را می رسانند. در اینجا به دو تعریف جامع از خاک می پردازیم:
•    خاک مخلوطی منفصل از کانیها و سنگ دانه ها و بقایای مواد آلی) گیاهی-جانوری ( است که فضاهای خالی آن توسط آب وهوا پر شده و معمولا قسمت سطحی زمین را می پوشانند و معادل لاتین می باشد. اندازه گیری ویژگیهای خاک بر عهده علم مکانیک خاک است که هدف از اندازه گیری ویژگیهای خاک کاربرد این ویژگی ها برای مقاصد و اهداف خاص است برای این منظور ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک را به کمک آزمایشات و یا محاسبات ریاضی مختلف اندازه گیری و ارزیابی می کنند. از جمله این ویژگیها می توان، حجم، وزن، رطوبت، تخلخل، چگالی و مقاومت برشس)شکست(، مقاومت کششی و مقاومت فشاری و ... را نام برد.

•    خاک ها مخلوطی از مواد معدنی و آلی می باشند که از تجزیه و تخریب سنگ ها در نتیجه هوازدگی بوجود می آیند که البته نوع و ترکیب خاک ها در مناطق مختلف بر حسب شرایط ناحیه فرق می کند. مقدار آبی که خاک ها می توانند به خود جذب کنند. از نظر کشاورزی و همچنین در کارخانه های راه سازی و ساختمانی دارای اهمیت بسیاری است که البته در درجه اول بستگی به اندازه دانه های خاک دارد.
هر چه دانه خاک ریزتر باشد، آی بیشتری را به خود جذب می کند که این خصوصیت برای کارهای ساختمان سازی مناسب نیست.
بطور کلی خاک خوب و حد واسط از دانه های ریز و درشت تشکیل یافته است. تشکیل خاک ها به گذشت زمان، مقاومت سنگ اولیه یا سنگ مادر، آی و هوا، فعالیت موجودات زنده و بالاخره توپوگرافی ناحیه ای که خاک  درآن تشکیل می شود بستگی دارد.

•    سنگ های اولیه یا سنگ مادر: کمیت و کیفیت خاک های حاصل از سنگ های مختلف از سنگ های آذرین، رسوبی و دگرگونی به کانی های تشکیل دهنده سنگ، آب و هوا و عوامل دیگر بستگی دارد. خاک حاصل از تخریب کامل سیلسکاتهای دارای آلومینیوم و همچنین سنگهای فسفاتی از لحاظ صنعتی و کشاورزی ارزش زیادی دارد.
در صورتیکه خاک هایی که از تخریب سنگ های دارای کانی های مقاوم) از قبیل کوارتز و غیره ( در اثر تخریب شیمیایی پدید آمده ند و غالبا شنی و ماسه های می باشند فاقد ارزش کشاورزی می باشند.
ارگانیسم: تمایز انواع خاک ها از نقطه نظر کشاورزی به نوع و مقدار مواد آلی ازت و کربن موجود در آن بستگی دارد. نیتروژن موجود در اتمسفر بطور مستقیم قابل استفاده برای گیاهان نمی باشند، بلکه ترکیبات نیتروژن دار لازم برای رشد گیاهان باید به شکل قابل حل در خاک وجود داشته باشد که این عمل در خاک ها بوسیله برخی از گیاهان و باکتری ها انجام میشود.

خاک ها معمولا دارای یک نوع مواد آلی کربن دار تیره رنگی هستند که هوموس نامیده می شوند و از بقایای گیاهان بوجود می آیدو مطابق شکل زیر:

•    زمان: هر قدر مدت عمل تخریب کانی ها و سنگ ها بیشتر باشد عمل تخریب فیزیکی و شیمیایی کاملتر انجام می گیرد. زمان تخریب کامل بسته به نوع سنگ، ساخت و بافت سنگ ها و نیز ترکیب و خاصیت تورق کانی ها متفاوت می باشد، ولی بطور کلی سنگهای رسوبی خیلی زودتر تجزیه شده و به خاک تبدیل می شوند، در صورتیکه سنگهای آذرین مدت زمان بیشتری لازم دارند تا تجزیه کامل در آنها صورت گرفته و به خاک تبدیل گردند.
•    آب و هوا: وفور آب های نفوذی و عوامل آب و هوا از قبیل حرارت، رطوبت و غیره در کیفیت خاک ها اثر بسزایی دارند. جریان آب های جاری بخصوص در زمین های شیب دار موجب شستشوی خاک ها می شوند و با تکرار این عمل مقدار مواد معدنی و آلی بتدریج تقلیل می یابد. اثر تخریبی اتمسفر همانطور که قبلا بیان گردید روی برخی کانی ها موثر و عمیق می باشد و هر قدر رطوبت همراه حرارت زیادتر باشد شدت تخریب نیز بیشتر می گردد.
•    توپوگرافی محل تشکیل خاک: اگر محلی که خاک ها تشکیل می شوند دارای شیب تند باشد در نتیجه مواد تخریب شده ممکن است بوسیله آبهای جاری و یا عامل دیگری خیلی زود بسادگی از محل خود بجای دیگری حمل گردند و یا شستشو بوسیله آبهای جاری و یا عوامل دیگری خیلی زود بسادگی از محل خود بجای دیگری حمل گردند و یا شستشو بوسیله آبهای جاری باعث تقلیل و آلی خاک های شود در نتیجه این منطقه خاک های خوب تشکیل نخواهند شد.
ولی برعکس در محل های صاف و مسطح که مواد تخریب شده بسادگی نمی توانند به جای دیگری حمل شوند فرصت کافی وجود داشته و فعل و انفعالات بصورت کامل انجام می پذیرد.
مواد تشکیل دهنده ی خاک ها
موادی که خاک ها را تشکیل می دهند به چهار قسمت تقسیم می شوند:
•    مواد سخت : مواد سخت را ترکیبات معدنی تشیکل می دهند ولی ممکن است دارای مقداری مواد آلی نیز می باشد. البته این ترکیبات معدنی از تخریب سنگ های اولیه یا سنگ مادر حاصل شده اند که گاهی اوقات همراه با مواد تازه کلوئیدی و نمک ها می باشند. بنابراین مواد به دو دسته مواد آلی و ترکیبات معدنی تقسیم میشود:
•    مواد آلی خاک : از پس مانده ی گیاهی و حیوانی منشأ می گیرد که معمولاً در مراحل مختلف تجزیه یعنی از مواد تازه اضافه شده تا هوموس کاملاً تجزیه شده هستند. بعداً با جزئیات بیشتر در مورد مواد آلی خاک بحث خواهد شد. مواد آلی خاک تعدادی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک را مهار می کند. مواد آلی، ظرفیت نگهداری آب خاک را افزایش داده و منبع چند عنصر ضروری مخصوصاً نیتروژن، گوگرد و فسفر برای گیاهان همچنین فراهم کننده انرژی برای میکروارگانیسم های خاک می باشد.
•    مواد معدنی
اکسیژن و سیلیسیم بخش اعظم مواد معدنی خاک را تشکیل می دهند 90 درصد از حجم ذرات خاک از اکسیژن تشکیل شده و اتم اکیسژن به صورت هگزاگونال )هر اتم اکسیژن با 6 اتم اکسیژن مجاور تماس دارد( دیده می شود. عناصر دیگر مانند Al,Fe,Si  حفره های موجود در بین اتم های اکسیژن را پر می کنند. موقعیت این یون ها بستگی به شعاع یونی آنها و نسبت شعاع یونی این یون ها به اکسیژن دارد که این نسبت عدد کئوردیناسیون را تعیین می کند.
•    موجودات زنده در خاک ها: تغییراتی که در خاک ها انجام می پذیرد بوسیله موجودات زنده در خاک انجام می گیرد. قبل از همه ریشه گیاهان، باکتری ها، قارچ ها، کرم ها و بالاخره حلزون ها در این تغییرات شرکت دارند.
•    آب موجود در خاک ها: آبی که در خاک وجود دارد حمل مواد حل شده را به عهده دارد که البته این مواد حمل شده برای رشد و نمو گیاهان به مصرف می رسد. آب موجود در خاک ها از باران و آبهای نفوذی، آب جذب شده و بالاخره آبهای زیرزمینی تشکیل شده که در مواقع خشکی از محل خارج شده و بمصرف می رسد.
•    هوای موجود در خاک: هوا همراه با آب در خوه های خاک ها وجود دارد که البته این هوا از ضروریات رشد و نمو گیاهان و ادامه حیات حیوانات می باشد.
مقدار اکسیژنی که در این هوا وجود دارد از دی اکسید کربن کمتر است و این بدان معنی است که ریشه گیاهان برای رشد و نمو اکسیژن مصرف کرده و دی اکسید کربن پس می دهد.
تقسیم بندی خاک ها از لحاظ سنگ های تشکیل دهنده بر حسب دانه های تشکیل دهنده خاک و همچنین شرایط میزالوژی و پتروگرافی زمین خاک های مختلفی وجود دارد که عبارتند از:
•    خاک رسی
ذرات رس دارای قطری کمتر از .002 میلیمتر می باشند و در حدود 50 درصد خاک را تشکیل می دهند.
خاک های رسی چون دارای دانه های بسیار ریزی هستند به خاک سرد معروفند و در مقابل رشد گیاهان مقاومت نشان داده و رشد آنها را محدود می کنند.
•    خاک های سیلتی50 : درصد این نوع خاک ها را ذرات سیلت تشکیل داده است که دارای قطر بین .05 تا .002 میلیمتر می باشند و بر حسب اینکه ناخالصی مثل ماسه، رس و غیره به همراه دارند به نام خاک های سیلتی ماسه ای و یا سیلتی رسی معروفند.
•    خاک های ماسه ای: این نوع خاک ها از 75 درصد ماسه تشکیل شده اند. قطر دانه ها از  .06 تا 2 میلیمتر است و بر حسب اندازه دانه های ماسه به خاک های ماسه ای درشت، متوسط و ریز تقسیم می گردند. مقدار کمی رس خاصیت خاک های ماسه ای را تغییر می دهد و این تغییر خاک آب را بیشتر در خود جذب می کند تا خاک های ماسه ای که فاقد رس هستند.
•    خاک های اسکلتی: خاک های اسکلتی به خاک هایی اطلاق می گردد که در حدود 75 درصد آن را دانه هایی بزرگتر از 2 میلیمتر از قبیل قلوه سنگ، ریگ و شن تشکیل میدهند.

خاک ها، آب را از خود عبور میدهند و لذا همیشه خشک می باشند.
قبل از اقدام به نمونه برداری نکات زیر بایستی به دقت مورد مطالعه قرار گیرد:
-1 زمین بایستی قبلا به قطعات یکنواخت از لحاظ بافت، رنگ، شیب، میزان فرسایش، تاریخچه کشت و تناوب و نوع محصول و غیره تقسیم بندی شود. زیرا در جاهایی که سراشیبی بیشتر است در معرض بارندگی و آبیاری مواد غذایی و املاح خاک بیشتر در معرض تهدید قرار گرفته و از بین می رود و بر عکس در نقاطی که گود است، تجمع املاح و مواد مغذی از سراشیبی ها بیشتر است. بنابراین در این موارد فقط با گرفتن نمونه های زیاد و نزدیک  به هم می توان یک نمونه متوسط و معرف آن قسمت از مزرعه را بدست آورد.
-2 پس از آنکه زمین به طرز بالا تقسیم بندی گردید میتوان اقدام به برداشت نمونه خاک کرد. بدین ترتیب که از هر قطعه یکنواخت تعداد 15 تا 20 نمونه هر کدام به وزن تقریبی یک کیلوگرم برداشته و سپس این نمونه ها را کاملا با هم مخلوط نموده و یک نمونه یک کیلوگرمی از آن به عنوان نمونه خاک آن قطعه زمین بخصوص، به آزمایشگاه ارسال شود.
-3 هر نمونه آزمایشگاهی حداکثر از یک مساحت یکنواخت 15 هکتاری تهیه میشود. برای مساحت های بیشتر به همان نسبت تعداد نمونه های زیادتری مورد لزوم خواهد بود.
-4 عمق نمونه برداری بستگی به نوع محصول دارد و در محصولات صیفی و شتوی برابر عمق شخم خواهد بود 20) تا 30 سانتیمتر.(
-5 برای احداث مزارع یونجه 2 الی 3 نمونه از هر یک از قطعات  0-30)  سانتیمتری، 30-60 سانتیمتری و 60-90 سانتیمتری ( ضروری است علاوه بر این حفر پروفیل به ابعاد ) 1.5*1*1.5عمق*عرض*طول( جهت بررسی کلاسه بندی خاک و تایید امکان کشت یونجه لازم میباشد، و یا نمونه های خاک را بر حسب طبقات خاک موجود در پروفیل ) از طریق کارشناس تحقیقات خاک و آب( برداشت و هر کدام را جداگانه به آزمایشگاه ارسال نمود.
-6 قبل از اقدام به نمونه برداری باید کاملا اطمینان حاصل نمود که سطح خاک آغشته به  کودهای حیوانی و یا شیمیایی و یا بقایای گیاهی نباشد. باید توجه داشت که کوچکترین ذره کودی که در نمونه باشد نتیجه تجزیه را کاملا مغشوش خواهد نمود.
از زمینی که قبلا کود خورده باشد بایستی بطور جداگانه نمونه برداری نمود. ضمناً از برداشت نمونه از قطعاتی نظیر راه آبها و توده های قدیمی و پوسیده کاه و کناره دیوار و یا پرچین ها و از قبیل باید خودداری شود.
-7 در مواقعی که زمین خیلی مرطوب است باید از نمونه گیری اجتناب نمود )مگر در موارد استثنایی.( نمونه برداری از خاک های خیلی خشک نیز به واسطه سفت شدن زمین مشکل است. بنابراین در موقع نمونه برداری زمین باید به اندازه کافی رطوبت داشته باشد. بهترین موقع نمونه برداری وقتی است که گاو رو یاشد.
-8 قبل از فرستادن نمونه به آزمایشگاه باید آن را در هوای آزاد پخش نموده تا خشک شود. برای خشک کردن خاک مطلقاً نبایستی از حرارت استفاده شود.
-9 پس از خشک کردن نمونه خاک، آن را داخل یک کیسه پلاستیکی ریخته و با نصب دو اتیکت یکی در داخل و دیگری در خارج ظرف که مشخصات خاک ازقبیل شماره نمونه، محل نمونه برداری، عمق نمونه برداری و تاریخ برداشت در روی آنها یادداشت شده باشد به آزمایشگاه ارسال نمایند.
-10 همراه هر نمونه خاک، برگ مشخصات مخصوص  آن نیز بایستی بطور کامل و دقیق پر شده و ارسال شود. این برگ غیر از اتیکت هایی است که نمونه های خاک زده می شود و نمونه آن در این نشریه ملاحظه می شود. این برگه ها را می توان از مرکز تحقیقات کشاورزی دریافت نمود.

انجام نمونه برداری از خاک:
بطور کلی جهت پی بردن به مواد غذایی موجود و حاصل و عناصر موجود در خاک را در آزمایشگاه تجزیه نمود و اولین مرحله تجزیه خاک نمونه برداری از آن طریق صحیح می باشد. روش برداشت نمونه ها چگونگی و محل نمونه برداری به عوامل مختلف بستگی دارد . این عوامل عبارتند از:
نوع تجزیه )فیزیکی-شیمیایی( قلمرو بررسی )خاکشناسی حاصل خیزی( نوع خاک و زراعت )یکساله.صیفی کاری و درختکاری.(
چگونگی برداشت نمونه ها به هماناندازه تجزیه یا آنالیز حائز اهمیت می باشد، زیرا اعتبار تجزیه کاملاً به صحت نمونه برداری بستگی دارد. یکی از مهمترین مسائل نمونه برداری این است که نمونه یرداشت شده باید یک معرف واقعی برای خاک موردنظر باشد. به همین جهت زمین باید قبلاً به قطعات یکنواخت از نظر فرسایش-رنگ-شیب-تاریخچه کشت و... تقسیم شود.
مقدار کمی خاک حتی 10 گرم برای تعیین دقیق پارامترهای فیزیکی و شیمیایی کفایت می کند. در واقع این مقدار نمونه در مقابل جرم کل خاکی که معرفی می نماید، بسیار کوچک است )مقدار کل ممکن است چندین هکتار باشد.( بنابراین نمونه برداری باید با دقت مطابق قواعد و اصول تعیین شده صورت پذیرد.
زمان نمونه برداری نیزدارای اهمیت فراوان است. برای مطالعات مربوط به تغییر و تحول پارامترهای فیزیکی-شیمیایی نسبت به زمان )بعنوان مثال تغییرات فصلی( نمونه برداری در مواقع مشخص و تعیین شده صورت می پذیرد.
فصل چهارم:  انواع تجزیه های خاک
انواع تجزیه ها و آزمایشهای خاک به شرح زیر می باشد:
-1 اسیدیته (ph)
-2 شوری
-3تعیین کلرو
-4 اندازه گیری کربن آلی خاک
-5 پتاسیم قابل جذب
-6 ازت قابل جذب
-7 مواد آلی
-8 کربنات کلسیم
-9 درصد گچ
-10 آنیون ها و کاتیون ها محلول
-11 ظرفیت تبادل کاتیون
-12 سدیم قابل تعویض
-13 آزمایش مکانیکی
-14 وزن مخصوص ظاهری
-15 وزن مخصوص حقیقی
-16 ضریب نگهداری آب در خاک
-17 ضریب نقطه پژمردگی
 که به توضیح چند مورد از آنها می پردازیم.

•    تهیه عصاره خاک
 برای اندازه گیری پارامترهای موجود در خاک ابتدا باید از خاک عصاره گرفت که به توضیحاتی در ایم مورد می پردازیم. عصاره خاک از عصاره گیری محلول خاک بدست می آید.
مقداری آب خاک را در نظر بگیرید این آب می تواند املاح خاک و مواد دیگر را در خود جذب کند به شکل یک محلول درآید که محلول خاک نامیده میشود.
آگاهی از ترکیبات موجود در این محلول در شرایط رطوبت مزرعه در بعضی از بررسیهای مسائل خاک و آب از جمله اسیدیته و هدایت الکتریکی کاتیون ها و آنیون ها بسیار ایده آل است.
اما تهیه عصاره در چنین شرایطی در بررسیهای روتین امکان پذیر نمی باشد. لذا بررسی روی املاح محلول خاک باید در شرایطی صورت گیرد که آب بیشتری به خاک اضافه شود. با توجه به اینکه مقادیر مختلف انواع املاح مطلق و نسبی استخراج شده مستقیماً تحت تاثیر نسبت خاک به آی می باشند، لذا این نسبت استاندارد باید باشد تا نتایج در سطح بین المللی قلابل تفسیر و مقایسه باشد. آزمایشگاه شوری خاک آمریکا عصاره اشباع خاک را برای بررسی روی املاح وحلول خاک توصیه می کند. زیرا نزدیکترین  حالت استاندارد به رطوبت در محیط ریشه می باشد. به همین دلیل تحمل گیاه به شوری معمولاً با توجه به هدایت الکتریکی یا مجموعه املاح در عصاره اشباع ارزیابی می گردد.
سایر عصاره های آبی خاک مثل 1:15 و 1:11 و ... که تهیه آنها آسانتر از حالت اشباع می باشد، از شرایط ریشه نبات به دور است و خطاهایی ناشی از پراکنش یا دیسپرسیون هیدرولیز و تبادل کاتیون های تبادلی و حل شدن کانیها در چنین شرایطی بیشتر از حالت اشباع است.
-1 اسیدیته (PH)
واکنش خاک یکی از مهمترین سنجش ها جهت شناسایی خصوصیات شیمیایی خاک است. PH خاک عبارتست از لگاریتم منفی فعالیت یون هیدروژن در سوسپانسیون یا گل اشباع خاک.
PH=-log(H)
که در آن H نماینده فعالیت یون بر حسب گرم بر لیتر در سوسپانسیون آی و خاک می باشد. یون هیدروژن شامل کلیه یون های هیدروژنی است که مانع از منابع مختلف در خاک بوجود آمده است. در خاک های اسیدی علاوه بر یون هیدروژن یون های دیگری باعث خنثی شدن یون های هیدروکسید (OH) و پایین آمدن PH خاک ) اسیدی شدن( می شوند. بطور مثال در PH کمتر از 4 یون آهن باعث جذب یون های هیدروکسید و در PH بین 4.5 تا 7 یون های آلومینیوم و هیدروکسید آلومینیوم به ترتیب هیدرولیز و باعث جذب یون های هیدورکسید می شوند و در نتیجه غلظت یون های هیدورژن در محیط افزایش می یابد.
عواملی که در اندازه گیری  PH تاثیر دارند بشرح زیر می باشند:
.1 نوع مواد آلی و معدنی تشکیل دهنده ی ترکیبات خاک
.2 نسبت خاک به آب در اندازه گیری
.3 نوع نمک و الکترولیت موجود در محیط
.4 مقدار دی اکسید کربن موجود در محیط
.5 خطا های ناشی از استاندارد نمودن دستگاه و نیروی پتانسیل اتصال مایع بین الکترولیت و کلوئیدهای سوسپانسیون خاک.
1-1 روش ها
دو روش اصلی برای تعیین PH محلول خاک وجود دارد:
الف( روش رنگ سنجی یا روش شیمیایی که دارای درجه حساسیت زیادی نیست و PH محیط می بایستی حداقل .5-1 واحد تغییر رنگ صورت پذیرد.
ب( روش پتانسیومتری یا استفاده از دستگاه PH متر که انواع جدید آن دارای دقت .001 میباشند.
•    روش رنگ سنجی
در این روش خاک بی وقفه با سولفات باریم خالص مخلوط و بهم زده می شود) روش رنگ سنجی کوهنز (. اگر شناساگر به وسیله خاک جذب شود تعلیق زیاد کلوئیدهای خاک بیرنگی محلول بدست آمده را باعث می شود. اگر رنگی مشاهده شود دلالت بر واکنش آن با خاک خواهد بود.
مقادیر مشخص سولفات باریم برای بهم چسبیدن و انعقاد ذرات کلوئیدی در خاک های سنگین لازم است. یا اینکه از کاغذهای معرف استفاده میشود و با توجه به تغییر رنگ کاغذ معرف PH تخمین زده میشود.
•    روش پتانسیومتری
در روش پتانسیومتری پتانسیل الکتریکی محلول خاک بوسیله یک الکترود شیشه ای )الکترود مرکب( که یکی از الکترودها دارای پتانسیل الکتریکی پابت بوده و بنام الکترود مرجع نامیده میشود و الکترود دیگر نسبت به فعالیت یا غلظت یون هیدروژن در محلول خاک حساس می باشد )الکترود اندیکاتور( در نتیجه بوسیله آن فعالیت یون هیدروژن اندازه گیری شده و PH خاک تعیین می گردد.
 -2 تعیین شوری محلول در خاک
شوری خاک یکی از عوامل محدود کننده رشد گیاهان به حساب می آید. در خاک های مناطق خشک همانند ایران شوری وجود دارد. شوری خاک بر اثر تجمع املاح خاک می باشد و با افزایش غلظت املاح محلول افزایش می یابد. در مناطقی که میزان بارش در آنها برای نیازهای تبخیری و تعرقی گیاهان کافی نیست نمک از خاک آبشویی نمی شود و در مقادیر مضری برای گیاهان در خاک ها تجمع می یابد. اما در هر حال مسائل مربوط به نمک محدود به مناطق خشک و نیمه خشک نمی باشد و ممکن است در مناطق نیمه مرطوب نیز تحت شرایط مخصوص به خود توسعه یابد.
منابع اصلی شوری خاک را تخریب کانیهای خاک و بارش اتمسفری و همچنین نمک های فسیل)نمک هایی هستند که از محیط های دریایی یا دریاچه های قدیمی بجا مانده اند(تشکیل می دهند. فعالیت بشر از قبیل آبیاری و استفاده از آبهای کاملا شور یا زائد صنعتی نیز باعث افزایش نمک در خاک می شود.
•    اصول نظری روش ها.
شوری خاک ها با افزایش غلظت املاح محلول افزایش می یابد. با افزایش غلظت املاح محلول هدایت الکتریکی به علت وجود یون ها افزایش می یابد و مقاومت الکتریکی کاهش از خود نشان می دهد، زیرا .EC=1/R واحد هدایت الکتریکی بر حسب میکروموز بر سانتیمتر می باشد که عبارت است از هدایت الکتریکی محلولی که بوسیله یک الکترود به سطح مقطع 1 سانتی متر و ارتفاع 1 سانتی متر اندازه گیری می شود.
برای جلوگیری از ارائه اعداد کوچک میکرو موز بر سانتی متر را در 1000 ضرب نموده و بر حسب میلی موز بر سانتی متر بیان میکنند.
از این سو با اندازه گیری هدایت الکتریکی محلول بوسیله الکترودهای شیشه ای می توان شوری خاک ها را مورد ارزیابی قرار داد. از طرف دیگر هدایت الکتریکی محلول با تغییر درجه حرارت تغییر می کنند لذا می بایستی اثرات دما از بین برود

فرمت فایلDoc , Docx
تعداد صفحات25
زبانفارسی

نوشتن نظر

پروژه تخصصی شیمی و نانو تکنولوژی

پروژه تخصصی شیمی و نانو تکنولوژی

نوشتن نظر

محصولات مرتبط