عناصر 42 محصول در این شاخه وجود دارد.

عناصر
در صفحه
411,700 ریال
0 نقد و نظر

Sulfur, powder

411,700 ریال
7,846,450 ریال
0 نقد و نظر

MERCURY (METAL)

7,846,450 ریال
575,000 ریال
0 نقد و نظر

Tin, powder, 99% قلع

575,000 ریال
198,950 ریال
0 نقد و نظر

Talc, powder

198,950 ریال
322,000 ریال
0 نقد و نظر

Nickel, powder

322,000 ریال
531,300 ریال
0 نقد و نظر

Manganese, flake

531,300 ریال
838,350 ریال
0 نقد و نظر

Magnesium oxide, heavy

838,350 ریال
384,100 ریال
0 نقد و نظر

Magnesium, turnings, 99.9%

384,100 ریال
883,200 ریال
0 نقد و نظر

Selenium, powder

883,200 ریال
602,600 ریال
0 نقد و نظر

Litmus, powder

602,600 ریال
533,600 ریال
0 نقد و نظر

Zinc powder

533,600 ریال
299,000 ریال
0 نقد و نظر

Bromine extra pure

299,000 ریال
نمایش 1 - 12 مورد از 42 محصول