شناساگر ها 78 محصول در این شاخه وجود دارد.

شناساگر ها
در صفحه
247,250 ریال
0 نقد و نظر

Methyl Red

247,250 ریال
411,700 ریال
0 نقد و نظر

Phenol red

411,700 ریال
960,250 ریال
0 نقد و نظر

Thymol, 98%

960,250 ریال
724,500 ریال
0 نقد و نظر

Ponceau

724,500 ریال
845,250 ریال
0 نقد و نظر

Rose bengal

845,250 ریال
673,900 ریال
0 نقد و نظر

Sudan black

673,900 ریال
301,300 ریال
0 نقد و نظر

Methylene blue for microscopy

301,300 ریال
947,600 ریال
0 نقد و نظر

Trypan Blue(M.S-44078.)

947,600 ریال
1,041,900 ریال
0 نقد و نظر

Nessler's reagent solution

1,041,900 ریال
460,000 ریال
0 نقد و نظر

N-Bromosuccinimide, 98%   یخچالی بروموسوکسین

460,000 ریال
2,536,900 ریال
0 نقد و نظر

Methyl orange

2,536,900 ریال
1,098,250 ریال
0 نقد و نظر

Thymol Blue

1,098,250 ریال
نمایش 1 - 12 مورد از 78 محصول