فهرست محصولات بر اساس کمپانی Daejung کره جنوبی

 کمپانی DAEJUNG کره جنوبی یکی از بزرگترین تولید کنندگان مواد شیمیایی و آزمایشگاهی و مواد اولیه دارویی در آسیا می باشد که فروشگاه شیمیران سالها افتخار همکاری با این کمپانی را دارد. در صورت نیازاین شرکت آماده ارائه خدمات همراه با برگه آنالیز (COA) در اسرع وقت می باشد.

در صفحه
0 نقد و نظر

Potassium hydroxide pellets extra pure هیدروکسید پتاسیم

0 نقد و نظر

Sodium hydroxide solution 0.01M هیدروکسید سدیم

0 نقد و نظر

Nessler's reagent solution

0 نقد و نظر

N,N-Dimethylethanolamine

0 نقد و نظر

N,N-Dicyclohexylcarbodi imide

0 نقد و نظر

Methylcyclohexane

0 نقد و نظر

Lugol solution   Lugol's iodine

0 نقد و نظر

Tween 60

0 نقد و نظر

Salicylaldehyde سالیسالدئید 

0 نقد و نظر

Tween 80   Polysorbate

0 نقد و نظر

Span 80    Sorbitans

نمایش 1 - 12 مورد از 535 محصول