فهرست محصولات بر اساس کمپانی Daejung کره جنوبی

 کمپانی DAEJUNG کره جنوبی یکی از بزرگترین تولید کنندگان مواد شیمیایی و آزمایشگاهی و مواد اولیه دارویی در آسیا می باشد که فروشگاه شیمیران سالها افتخار همکاری با این کمپانی را دارد. در صورت نیازاین شرکت آماده ارائه خدمات همراه با برگه آنالیز (COA) در اسرع وقت می باشد.

در صفحه
532,450 ریال
0 نقد و نظر

Potassium hydroxide pellets extra pure هیدروکسید پتاسیم

532,450 ریال
377,200 ریال
0 نقد و نظر

Sodium hydroxide solution 0.01M هیدروکسید سدیم

377,200 ریال
1,041,900 ریال
0 نقد و نظر

Nessler's reagent solution

1,041,900 ریال
1,371,950 ریال
0 نقد و نظر

N,N-Dimethyl-p-toluidine

1,371,950 ریال
684,250 ریال
0 نقد و نظر

N,N-Dimethylethanolamine

684,250 ریال
2,917,550 ریال
0 نقد و نظر

N,N-Dicyclohexylcarbodi imide

2,917,550 ریال
686,550 ریال
0 نقد و نظر

Methylcyclohexane

686,550 ریال
1,646,800 ریال
0 نقد و نظر

Lugol solution   Lugol's iodine

1,646,800 ریال
684,250 ریال
0 نقد و نظر

Tween 60

684,250 ریال
1,265,000 ریال
0 نقد و نظر

Salicylaldehyde سالیسالدئید 

1,265,000 ریال
652,050 ریال
0 نقد و نظر

Tween 80   Polysorbate

652,050 ریال
960,250 ریال
0 نقد و نظر

Span 80    Sorbitans

960,250 ریال
نمایش 1 - 12 مورد از 535 محصول