فهرست محصولات بر اساس کمپانی MIC تایوان

2,990,000 ریال
0 نقد و نظر

ترمو بادسنج قلمی مدل 98620 ساخت کمپانیMIC تایوان

2,990,000 ریال
4,370,000 ریال
0 نقد و نظر

 فلوی باد ،دما و رطوبت سنج  هوا مدل 98652 ساخت کمپانیMIC تایوان  

4,370,000 ریال
5,750,000 ریال
0 نقد و نظر

فلوی باد ،دما و رطوبت سنج هوا مدل 98653 ساخت کمپانیMIC تایوان

5,750,000 ریال
1,955,000 ریال
0 نقد و نظر

رطوبت سنج چوب و مواد ساخت کمپانیMIC تایوان (Moisture meter)

1,955,000 ریال
575,000 ریال
0 نقد و نظر

ترمومترمیله ای مدل 99300 ساخت کمپانیMIC تایوان

575,000 ریال
1,840,000 ریال
0 نقد و نظر

ترمومترسوزنی و محیطی مدل 98812 ساخت کمپانیMIC تایوان

1,840,000 ریال
1,955,000 ریال
0 نقد و نظر

ترمومترقلمی تیپ K مدل 98850 ساخت کمپانیMIC تایوان

1,955,000 ریال
2,990,000 ریال
0 نقد و نظر

ترمومتر پرتابل دو کاناله تیپ K مدل 98838 ساخت کمپانیMIC تایوان

2,990,000 ریال
4,255,000 ریال
0 نقد و نظر

ترمومترلیزری تفنگی مدل 99750 ساخت کمپانیMIC تایوان

4,255,000 ریال
7,705,000 ریال
0 نقد و نظر

ترمومترلیزری تفنگی مدل 99910 ساخت کمپانیMIC تایوان

7,705,000 ریال
2,012,500 ریال
0 نقد و نظر

 اسیدسنج (PHمتر) قلمی مدل 99601 ساخت کمپانی MIC تایوان اسید سنج قلمی

2,012,500 ریال
نمایش 1 - 11 مورد از 11 محصول