فهرست محصولات بر اساس کمپانی Nanosun ایران

در صفحه
265,650 ریال
0 نقد و نظر

کتاب آزمایشگاه نانو

265,650 ریال
72,450 ریال
0 نقد و نظر

کتاب آزمایش های ساده نانو

72,450 ریال
144,900 ریال
0 نقد و نظر

کتاب علوم و فناوری نانو 1 - مباحث عمومی

144,900 ریال
161,000 ریال
0 نقد و نظر

مقدمه‌ای بر نانو فناوری

161,000 ریال
96,600 ریال
0 نقد و نظر

کتاب نانو از نو

96,600 ریال
48,300 ریال
0 نقد و نظر

کتاب 10 به توان منفی 9

48,300 ریال
88,550 ریال
0 نقد و نظر

نرم‌افزار آموزشی میلیاردیم - نانوساختارهای کربنی

88,550 ریال
88,550 ریال
0 نقد و نظر

نرم‌افزار آموزشی میلیاردیم - کاربردهای فناوری نانو در پزشکی و دارورسانی

88,550 ریال
88,550 ریال
0 نقد و نظر

 آموزش نانوکامپوزیت‌های پلیمری نرم‌افزار آموزشی میلیاردیم - نانو کامپوزیت‌های پلیمری

88,550 ریال
88,550 ریال
0 نقد و نظر

نرم‌افزار آموزشی میلیاردیم - میکروسکوپ الکترونی روبشی - SEM

88,550 ریال
88,550 ریال
0 نقد و نظر

نرم‌افزار آموزشی میلیاردیم - میکروسکوپ پروبی روبشی - SPM

88,550 ریال
88,550 ریال
0 نقد و نظر

نرم‌افزار آموزشی میلیاردیم - میکروسکوپ الکترونی عبوری - TEM

88,550 ریال
نمایش 1 - 12 مورد از 13 محصول