طرح توجیهی 45 محصول در این شاخه وجود دارد.

در صفحه
241,500 ریال
0 نقد و نظر

 این بسته شامل :مجموعه فیلم آموزشی آشنایی با خط تولید فرآورده های گوشتی (سوسیس، همبرگر و...)کاتالوگ تجهیزات و خط تولید فرآورده های گوشتی (سوسیس، همبرگر و...)طرح توجیهی تیپ و آماده تولید فرآورده های گوشتی (سوسیس، همبرگر و...)لیست واحدهای فعال تولید فرآورده های گوشتی (سوسیس، همبرگر و...) کشور

241,500 ریال
71,820 ریال
0 نقد و نظر

این محصول بلافاصله پس از پرداخت به ایمیل شما ارسال می شود

71,820 ریال
48,300 ریال
0 نقد و نظر

طرح توجیهی  خرید محصول اورجینال با پشتیبانی مطمئن حق شماست. این محصول پس از پرداخت به ایمیل شما ارسال می شود.

48,300 ریال
48,300 ریال
0 نقد و نظر

طرح توجیهی  خرید محصول اورجینال با پشتیبانی مطمئن حق شماست. این محصول پس از پرداخت به ایمیل شما ارسال می شود.

48,300 ریال
80,500 ریال
0 نقد و نظر

طرح توجیهی  خرید محصول اورجینال با پشتیبانی مطمئن حق شماست. این محصول پس از پرداخت به ایمیل شما ارسال می شود.

80,500 ریال
56,350 ریال
0 نقد و نظر

طرح توجیهی  خرید محصول اورجینال با پشتیبانی مطمئن حق شماست. این محصول پس از پرداخت به ایمیل شما ارسال می شود.

56,350 ریال
64,400 ریال
0 نقد و نظر

طرح توجیهی  خرید محصول اورجینال با پشتیبانی مطمئن حق شماست. این محصول پس از پرداخت به ایمیل شما ارسال می شود.

64,400 ریال
64,400 ریال
0 نقد و نظر

طرح توجیهی  خرید محصول اورجینال با پشتیبانی مطمئن حق شماست. این محصول پس از پرداخت به ایمیل شما ارسال می شود.

64,400 ریال
56,350 ریال
0 نقد و نظر

طرح توجیهی  خرید محصول اورجینال با پشتیبانی مطمئن حق شماست. این محصول پس از پرداخت به ایمیل شما ارسال می شود.

56,350 ریال
48,300 ریال
0 نقد و نظر

طرح توجیهی  خرید محصول اورجینال با پشتیبانی مطمئن حق شماست. این محصول پس از پرداخت به ایمیل شما ارسال می شود.

48,300 ریال
80,500 ریال
0 نقد و نظر

طرح توجیهی  خرید محصول اورجینال با پشتیبانی مطمئن حق شماست. این محصول پس از پرداخت به ایمیل شما ارسال می شود.

80,500 ریال
48,300 ریال
0 نقد و نظر

طرح توجیهی  خرید محصول اورجینال با پشتیبانی مطمئن حق شماست. این محصول پس از پرداخت به ایمیل شما ارسال می شود.

48,300 ریال
نمایش 1 - 12 مورد از 45 محصول