بانک اطلاعاتی صنایع شیمیایی 56 محصول در این شاخه وجود دارد.

در صفحه
80,500 ریال
0 نقد و نظر

 مشخصات کلیه واحدهای تولیدکننده انواع الياف مصنوعي کشور

80,500 ریال
80,500 ریال
0 نقد و نظر

 مشخصات کلیه واحدهای تولیدکننده موادشيميائي ازصمغ گياهان کشور

80,500 ریال
80,500 ریال
0 نقد و نظر

 مشخصات کلیه واحدهای تولیدکننده انواع روغنهاي روانكار(روغن حل شونده ) کشور

80,500 ریال
80,500 ریال
0 نقد و نظر

 مشخصات کلیه واحدهای تولیدکننده مواد افزوني بتون کشور

80,500 ریال
80,500 ریال
0 نقد و نظر

 مشخصات کلیه واحدهای تولیدکننده فراورده هاي موردمصرف در عكسبرداري وعكاسي کشور

80,500 ریال
96,600 ریال
0 نقد و نظر

 مشخصات کلیه واحدهای تولیدکننده مواد شيميايي بكاررفته درجوشكاري,لحيم كاري و ابكاري کشور

96,600 ریال
96,600 ریال
0 نقد و نظر

 مشخصات کلیه واحدهای تولیدکننده انواع چسب از موادشيميائي کشور

96,600 ریال
80,500 ریال
0 نقد و نظر

 مشخصات کلیه واحدهای تولیدکننده انواع لعاب وموادمصرفي در رنگ کشور

80,500 ریال
80,500 ریال
0 نقد و نظر

 مشخصات کلیه واحدهای تولیدکننده انواع لاك و وارنيش کشور

80,500 ریال
80,500 ریال
0 نقد و نظر

 مشخصات کلیه واحدهای تولیدکننده انواع مركب وجوهر کشور

80,500 ریال
80,500 ریال
0 نقد و نظر

 مشخصات کلیه واحدهای تولیدکننده بتونه ودرزگيروسايرفراورده هاي اماده كننده سطوح کشور

80,500 ریال
80,500 ریال
0 نقد و نظر

 مشخصات کلیه واحدهای تولیدکننده استري رنگ وروغن جلاوپوششهاي مشابه کشور

80,500 ریال
نمایش 1 - 12 مورد از 56 محصول