فهرست محصولات بر اساس کمپانی Kanto ژاپن

در صفحه
1,046,500 ریال
0 نقد و نظر

Sodium formate

1,046,500 ریال
1,512,250 ریال
0 نقد و نظر

Iron(III) chloride anhydrous

1,512,250 ریال
2,195,350 ریال
0 نقد و نظر

  باریم پراکسید  Barium peroxide

2,195,350 ریال
1,288,000 ریال
0 نقد و نظر

آمونیوم فسفات     Ammonium phosphate tribasic trihydrate, 95%

1,288,000 ریال
1,063,750 ریال
0 نقد و نظر

محلول استاندارد استاندارد منیزیم Magnesium Standard Solution Solution

1,063,750 ریال
4,000,850 ریال
0 نقد و نظر

سرب نیترات 500 گرمی Lead(II) nitrate 500gr نیترات سرب

4,000,850 ریال
830,300 ریال
0 نقد و نظر

محلول استاندارد سرب 100 میلی لیتری Lead standard solution 1.000 ppm - 100ml محلول استاندارد استاندارد سرب

830,300 ریال
845,250 ریال
0 نقد و نظر

محلول استاندارد لانتانیوم 100 میلی لیتری Lanthanum standard solution 1.000 ppm - 100ml محلول استاندارد استاندارد لانتانیوم

845,250 ریال
2,012,500 ریال
0 نقد و نظر

محلول استاندارد آهن 100 میلی لیتری Iron standard solution 1.000 ppm - 100ml استاندارد آهن محلول استاندارد Solution

2,012,500 ریال
1,213,250 ریال
0 نقد و نظر

گلیکوژن 1 گرمی Glycogen 1gr

1,213,250 ریال
396,750 ریال
0 نقد و نظر

محلول استاندارد کبالت 100 میلی لیتری Cobaltstandard solution1.000ppm محلول استاندارد استاندارد کبالت کبالت Solution

396,750 ریال
1,995,250 ریال
0 نقد و نظر

محلول استاندارد سزیم 100 میلی لیتری Cesiumstandard solution1.000ppm محلول استاندارد سزیم استاندارد Solution

1,995,250 ریال
نمایش 1 - 12 مورد از 21 محصول