محلول استاندارد 42 محصول در این شاخه وجود دارد.

محلول استاندارد
در صفحه
377,200 ریال
0 نقد و نظر

Sodium hydroxide solution 0.01M هیدروکسید سدیم

377,200 ریال
517,500 ریال
0 نقد و نظر

POTASSIUM CHLORIDE 3M پتاسیم کلراید

517,500 ریال
1,334,000 ریال
0 نقد و نظر

ید  0.1N-Iodine solution(0.05M)

1,334,000 ریال
823,400 ریال
0 نقد و نظر

 پتاسیم کلراید  3.3M-Potassium chloride solution

823,400 ریال
292,100 ریال
0 نقد و نظر

Buffer Concntrate for 500 ml Buffer solution PH = 4 بافر تیترازول 1.09884.0001 1098840001

292,100 ریال
329,475 ریال
0 نقد و نظر

بافر تیترازول buffer PH= 7 1.09887.0001 1098870001

329,475 ریال
342,700 ریال
0 نقد و نظر

تیترازول Sodium Hydroxide Solution for 1000ml (Naoh)= 0.1mol سدیم هیدرواکساید هیدروکسید سدیم 1.09959.0001 1099590001

342,700 ریال
488,750 ریال
0 نقد و نظر

hydrochloric Acid for 1000 ml (HCL)=1mol/l (1N) 1.09970.0001 1099700001 تیترازول هیدروکلریک اسید

488,750 ریال
259,325 ریال
0 نقد و نظر

محلول استاندارد استاندارد ا.د.ت.ا Standard Solution EDTA 0.1 mol EDTA

259,325 ریال
977,500 ریال
0 نقد و نظر

محلول استاندارد استاندارد وانادیوم Vanadium Standard Solution 1.70388.0100 170388100 وانادیوم

977,500 ریال
1,092,500 ریال
0 نقد و نظر

محلول استاندارد استاندارد کلروفرم Chloroform Standard 

1,092,500 ریال
753,250 ریال
0 نقد و نظر

استاندارد فسفروز محلول استاندارد Phosphorus Standard Solution Solution

753,250 ریال
نمایش 1 - 12 مورد از 42 محصول