استاندارد های مهندسی 15 محصول در این شاخه وجود دارد.

در صفحه
0 نقد و نظر

استانداردهای کامل انجمن تاسیسات آمریکا ASHRAE شامل بیش از 400 استاندارد  مجموعه کامل تا ماه می 2014 فرمت فایل ها: PDF دارای قابلیت جستجو و بدون نیاز به نصب  ارسال رایگان به سراسر کشور 

0 نقد و نظر

استانداردهای کامل انجمن مهندسین عمران آمریکا ASCE شامل بیش از 100 استاندارد مجموعه کامل تا ماه می 2014 فرمت فایل ها: PDF دارای قابلیت جستجو و بدون نیاز به نصب  ارسال رایگان به سراسر کشور 

0 نقد و نظر

استانداردهای کامل انجمن بتون آمریکا ACI شامل بیش از 200 استاندارد  مجموعه کامل تا ماه می 2014 فرمت فایل ها: PDF دارای قابلیت جستجو و بدون نیاز به نصب  ارسال رایگان به سراسر کشور 

0 نقد و نظر

استانداردهای کامل انجمن تست دستگاههای برقی UL شامل بیش از 1000 استاندارد مجموعه کامل تا ماه می 2014 فرمت فایل ها: PDF دارای قابلیت جستجو و بدون نیاز به نصب  ارسال رایگان به سراسر کشور 

0 نقد و نظر

استانداردهای کامل انجمن محیط زیست آمریکا EPA شامل بیش از 200 استاندارد مجموعه کامل تا ماه می 2014 فرمت فایل ها: PDF دارای قابلیت جستجو و بدون نیاز به نصب  ارسال رایگان به سراسر کشور 

0 نقد و نظر

استانداردهای کامل انجمن خوردگی آمریکا NACE شامل بیش از 200 استاندارد مجموعه کامل تا ماه می 2014 فرمت فایل ها: PDF دارای قابلیت جستجو و بدون نیاز به نصب  ارسال رایگان به سراسر کشور 

0 نقد و نظر

استانداردهای کامل انجمن رنگ و پوشش آمریکا SSPC  شامل بیش از 100 استاندارد. مجموعه کامل تا ماه می 2014 فرمت فایل ها: PDF دارای قابلیت جستجو و بدون نیاز به نصب  ارسال رایگان به سراسر کشور 

0 نقد و نظر

استانداردهای کامل انجمن مهندسی جوش آمریکاAWS  شامل بیش از 400 استاندارد مجموعه کامل تا ماه می 2014 فرمت فایل ها: PDF دارای قابلیت جستجو و بدون نیاز به نصب  ارسال رایگان به سراسر کشور 

0 نقد و نظر

استانداردهای کامل انجمن تست و مواد آمریکا ASTM شامل بیش از 13،000 استاندارد مجموعه کامل تا ماه می 2014 فرمت فایل ها: PDF دارای قابلیت جستجو و بدون نیاز به نصب  ارسال رایگان به سراسر کشور 

0 نقد و نظر

استانداردهای کامل انجمن آب و فاضلاب آمریکا AWWA شامل بیش از 400 استاندارد مجموعه کامل تا ماه می 2014 فرمت فایل ها: PDF دارای قابلیت جستجو و بدون نیاز به نصب  ارسال رایگان به سراسر کشور 

0 نقد و نظر

استانداردهای کامل کشور انگلستانBSI شامل بیش از  16،000 استاندارد مجموعه کامل تا ماه می 2014 فرمت فایل ها: PDF دارای قابلیت جستجو و بدون نیاز به نصب  ارسال رایگان به سراسر کشور 

0 نقد و نظر

استانداردهای کامل سازمان جهانی استانداردها ISO  شامل بیش از 16،000  استاندارد مجموعه کامل تا ماه می 2014 فرمت فایل ها: PDF دارای قابلیت جستجو و بدون نیاز به نصب  ارسال رایگان به سراسر کشور 

نمایش 1 - 12 مورد از 15 محصول