فهرست محصولات بر اساس کمپانی Alpha هند

539,350 ریال
0 نقد و نظر

Ethylenediaminetetraacetic acid dipotassium salt dihydrate

539,350 ریال
841,800 ریال
0 نقد و نظر

di-Phosphorus pentasulfide for synthesis

841,800 ریال
828,000 ریال
0 نقد و نظر

Diphenylamine-4-sulfonic acid barium salt redox indicator

828,000 ریال
517,500 ریال
0 نقد و نظر

Cobalt(II) sulfate heptahydrate extra pure   کبالت سولفات

517,500 ریال
591,100 ریال
0 نقد و نظر

کبالت کلراید   Cobalt(II) chloride anhydrous for synthesis

591,100 ریال
2,287,350 ریال
0 نقد و نظر

استات آمونیوم   Ammonium acetate AR

2,287,350 ریال
نمایش 1 - 6 مورد از 6 محصول