فهرست محصولات بر اساس کمپانی Aldrich آمریکا

2,765,750 ریال
0 نقد و نظر

Poly(vinylsulfonic acid, sodium salt) solution - 250ml

2,765,750 ریال
1,562,850 ریال
0 نقد و نظر

Chloroform extra pure

1,562,850 ریال
6,771,200 ریال
0 نقد و نظر

ایندیوم کلرید   Indium(I) chloride - anhydrous, powder, 99.999%

6,771,200 ریال
7,480,750 ریال
0 نقد و نظر

اکتا فلورو   Octafluoro-Aldrich

7,480,750 ریال
نمایش 1 - 4 مورد از 4 محصول