فهرست محصولات بر اساس کمپانی Carlo Erba ایتالیا/فرانسه

517,500 ریال
0 نقد و نظر

POTASSIUM CHLORIDE 3M پتاسیم کلراید

517,500 ریال
1,018,900 ریال
0 نقد و نظر

Potassium chloride Carlo Erba  پتاسیم کلرید

1,018,900 ریال
548,550 ریال
0 نقد و نظر

Magnesium sulfate

548,550 ریال
1,143,100 ریال
0 نقد و نظر

PHENOL RPH    فنول

1,143,100 ریال
1,443,250 ریال
0 نقد و نظر

COPPER(II) SULPHATE SOLUTION

1,443,250 ریال
2,058,500 ریال
0 نقد و نظر

آمونیوم استات    AMMONIUM ACETATE

2,058,500 ریال
1,773,300 ریال
0 نقد و نظر

آمونیوم مولیبدات   AMMONIUM MOLYBDATE RPE-ACS-ISO g 500-420236

1,773,300 ریال
787,750 ریال
0 نقد و نظر

 ACETIC ACID GLACIAL 99.5% RPH 302011      استیک اسید

787,750 ریال
نمایش 1 - 8 مورد از 8 محصول