ترکیبات معدنی 410 محصول در این شاخه وجود دارد.

ترکیبات معدنی
در صفحه
287,500 ریال
0 نقد و نظر

Na2MoO4.2H2O Mo > 38.5%                          PH 5% < 9                          خلوص> 99.5 % نامحلول درآب<0. 1%

287,500 ریال
654,350 ریال
0 نقد و نظر

Potassium iodate extra pure FCC

654,350 ریال
224,250 ریال
0 نقد و نظر

SODIUM BROMIDE estrapure AR

224,250 ریال
254,150 ریال
0 نقد و نظر

sodium hydroxide هیدروکسید سدیم

254,150 ریال
448,500 ریال
0 نقد و نظر

Sodium sulfate anhydrous

448,500 ریال
448,500 ریال
0 نقد و نظر

Sodium acetate 3H2O

448,500 ریال
579,600 ریال
0 نقد و نظر

potassium hydroxide پتاسیم هیدروکساید

579,600 ریال
762,450 ریال
0 نقد و نظر

Potassium chloride

762,450 ریال
1,646,800 ریال
0 نقد و نظر

Potassium ferricyanide, 98%

1,646,800 ریال
2,794,500 ریال
0 نقد و نظر

Mercury iodide, Red جیوه

2,794,500 ریال
5,330,250 ریال
0 نقد و نظر

Sodium acetate anhydrous

5,330,250 ریال
نمایش 1 - 12 مورد از 410 محصول